Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


RODO to powszechnie używanych skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Dokument ten zawiera informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Ochrona prywatności naszych klientów jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań́, aby powierzone przez Państwa dane były bezpieczne oraz żeby były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU Kamayu Art Świat Zabawy i Sztuki Katarzyna Serweta z siedzibą w Świebodzicach.

 1. Kontakt z Administratorem danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą̨ adresu poczty elektronicznej kontakt@kamayu-art.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska adresu e-mail oraz numeru telefonu jest warunkiem zawarcia Umowy opisanej w Regulaminie dostępnym na stronie kamayu-art.pl. W przypadku niepodania tych danych, wykonanie Umowy nie będzie możliwe

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu Umowy są̨ przetwarzane w celu:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas Umowy, w tym prowadzenia imprez dla dzieci – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1b RODO);
 2. Marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;
 3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z realizacją Umowy.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 2. Przekazujemy Państwa dane osobowe poza obszar EOG, w szczególności firmie Google, z której usług korzystamy. Podmiot ten przetwarza Państwa dane osobowe z zachowaniem przepisów Unii Europejskiej oraz posiada stosowny certyfikat opisany w Programie Tarcza Prywatności UE-USA. Polityka prywatności Google znajduje się na stronie https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać́:

 1. Przez okres realizacji Umowy,
 2. Do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są̨ przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania,
 3. Przez okres nie dłuższy niż̇ okresy przedawnień́ w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”)

Link do Facebooka Link do Instagramu Link do LinkedIn

Kamayu Art Świat Zabawy i Sztuki - 2014-2024

Ikona telefonu+48505434808

Ikona maila kontakt@kamayu-art.pl

Ikona strzałki